Spotkanie z Mikołajem

Biblioteka i Ośrodek Kultury w Tąpkowicach tradycyjnie zaprasza dzieci na spotkanie z Mikołajem oraz Bernadetą Kowalską i przyjaciółmi dnia 1 grudnia 2015 r. (wtorek) o godz. 17:00, sala widowiskowa BiOK.
Zapisy dzieci oraz informacje w BiOK w godz. od 8:00 do 19:45.
tel. 32 285 72 93 lub 32 284 08 65

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

Zapraszamy na bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Gminy w Bibliotece i Ośrodku Kultury w Tąpkowicach.
Dyżur prawnika w każdy piątek od godz. 17:00 do 18:30

FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK

Biblioteka i Ośrodek Kultury w Tąpkowicach zaprasza do udziału w Festiwalu Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się dnia 15 grudnia 2015 r. o godz. 10:00 w sali BiOK.
W konkursie mogą wziąć udział młodzi artyści w kilku grupach wiekowych:
- przedszkole,
- klasy I – III,
- klasy IV – VI,
- gimnazjum
Wykonawcy prezentują jedną kolędę lub pastorałkę solo.
Przewidujemy nagrody rzeczowe i dyplomy. Organizator zapewnia profesjonalne nagłośnienie.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 9.12. 2015 r. W zgłoszeniu prosimy podać tytuł kolędy, imię i nazwisko wykonawcy, wiek, adres szkoły, dane nauczyciela lub osoby przygotowującej uczestnika oraz uwagi dotyczące akompaniamentu (płyta CD, pendrive, instrument).

KONKURS NA STROIK ŚWIĄTECZNY

Biblioteka i Ośrodek Kultury w Tąpkowicach zaprasza do udziału w konkursie na „Stroik Świąteczny”.
Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych.
Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć pracę o tematyce świąt Bożego Narodzenia. Wymiary ozdób dowolne. Technika, kolorystyka i materiał twórczy dowolny.
Wszystkie autorskie prace powinny być dokładnie opisane: imię nazwisko, wiek autora pracy.
Organizator prosi o składanie prac w nieprzekraczalnym terminie do 14 grudnia 2015 r.

Kartka Bożonarodzeniowa

Biblioteka i Ośrodek Kultury w Tąpkowicach zaprasza do udziału w konkursie plastycznym na „Kartkę Bożonarodzeniową”.
Konkurs adresowany jest do przedszkoli, dzieci szkół podstawowych, gimnazjum i osób dorosłych.
Obejmuje następujące grupy wiekowe:
I grupa wiekowa przedszkole,
II grupa wiekowa klasy I – III,
III grupa wiekowa klasy IV – VI,
IV grupa wiekowa klasy I -III gimnazjum,
V grupa wiekowa – dorośli.
Każdy uczestnik konkursu może nadesłać prace o wymiarach 10,5 x 15 cm, wykonane dowolną techniką. Na kartkach oczekujemy tematów ściśle związanych z atmosferą Świąt Bożego Narodzenia. Wszystkie prace na odwrocie powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem, należy podać wiek autora pracy i nazwę szkoły.
Prace należy dostarczyć do Biblioteki i Ośrodka Kultury w Tąpkowicach ul. Zwycięstwa 17 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2015 r.